VZOROVÝ FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ

Oznámení o odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory

Adresát:
Coinvestor, s.r.o.
Pekařská 403/12
602 00 Brno

Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy č. (ID uživatele s úplnou registrací) …………………….  uzavřené elektronicky s datem úplné registrace dne ………….


Požaduji vrácení uhrazené částky registračního poplatku.


..............................................................................................................
Jméno a příjmení spotřebitele
Adresa spotřebitele
Podpis spotřebitele
Datum